บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน

20 บาท
บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน