1. วุ้นมินิสีน้ำหวาน  หอมหวาน สดชื่น

2. แต่งหน้า ด้วย อักษร ABC , ดอกไม้, หัวใจ

3. น้ำหวานเฮลบลูบอยหอมหวาน

4. น้ำหวานสูตรพิเศษ ตามแบบฉบับวุ้นคุณเก๋

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 6 วัน