1. ใช้มะพร้าวน้ำหอมสดแท้

2. กะทิคั้นสดใหม่

3. ใบเตยคั้นสดใหม่จากฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี 

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 6 วัน