1. ขนมชั้นสีพาสเทล

2. กลิ่มหอมละมุนตามสไตล์ขนมชั้นชาววัง

3. รสชาตินุ่ม เหนียว หวาน มัน

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ