1.ครองแครงมันม่วงเหนียวนุ่ม

2.มันม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่น

3.กะทิ หอมมันเค็มนิดๆ

4.โรยงาขาวคั่ว เพื่อเพิ่มความหอมมีเอกลักษณ์

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุ 8 วัน