ร่วมงานกับเรา

 

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย- หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 0-2 ปี
4. มีความสนใจเทคโนโลยีชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลง
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีทักษะการเป็นผู้นำ
6. จบหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 

2. ช่างซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส การไฟฟ้า/เครื่องกล
2. เพศชายอายุ 20ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. พนักงานขนส่ง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
2. เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
3. มีใบขับขี่สามารถขับรถ 6 ล้อได้
4. สามารถขับรถเข้ากะได้

 

4. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

คุณสมบัติ

1. จบปวสขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีความรู้เรื่อง GMP-HACCP
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพอาหาร
6. สามารถทำงานเนป็นทีมได้
7. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8. สามารถทำงานเป็นกะได้
9. เพศชาย -หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

 

5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีความรู้เรื่อง GMP-HACCP
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพอาหาร
6. สามารถทำงานเนป็นทีมได้
7. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8. สามารถทำงานเป็นกะได้
9. เพศชาย -หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

 

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน