1. ขนมโบราณใช้ในพิธีมงคลต่างๆ

2. พิถีพิถันในการผลิต 

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ