1. เลือกลูกชุบซิ่วท้อ และ ลูกชุบกล้วยหวีเหลืองอร่าม 

2. ผ่านการอบควันเทียนได้รสชาติขนมชาววัง

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ