1. ทานง่ายไม่เปื้อนมือ ถ้วยพอดีคำ

2. รูปแบบหลากหลาย

3. เหมาะกับ งานเลี้ยง, จัดสัมนา

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ