1. ฝอยทองแพเส้นเล็กละเอียด

2. รสชาติหวานอ่อน 

3. สีทองอร่ามไม่แห้งจนเกินไป

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ