1. ลูกชุบส้ม,ท้อ

2. หอมกลิ่นควันเทียน ตามแบบต้นฉบับลูกชุบชาววัง

3. ถั่วเขียวซีก คัดพิเศษ

4. กะทิคั้นสดใหม่

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ