1. วุ้นนมสด ชั้นบนเป็นวุ้นสตรอเบอรี่

2. วางท๊อปปื้งด้วยสตรอเบอรี่

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุ 10 วัน