1. วุ้นสายรุ้งสลับสีน้ำหวาน และใบเตยแท้

2. Topping ด้วย ลูกชุบเป็ดน้อย

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 6 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ