1. ชิ้นกลมเล็ก ทานได้ในคำเดียว

2. รสชาติหวานอ่อน หอมเผือก

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ