1. สีสันสวยงาม กลิ่นหอมหวาน
2. เนื้อนุ่ม 

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ