วุ้นค็อกเทล

1. ทานง่ายไม่เปื้อนมือ ทรงถ้วยสูง สามารถเลือก สลับสีสันในถ้วย ได้ตามความต้องการ

2. รูปแบบหลากหลาย

3. เหมาะกับ งานเลี้ยง, จัดสัมนา

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ