1. ทองหยิบ 6 แฉก

2. รสชาติฉ่ำ หอมหวานอ่อนๆ

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุสินค้า 5 วัน

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ