1. วุ้นลูกตาลเหนี่ยวหนึบเต็มคำ

2. ขนุน กรอบเนื้อแน่น

3. น้ำเชื่อม หอมหวานกำลังดี

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย อายุ 10 วัน