กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

นำเอาขนมไปมอบให้แก่โรงเรียนในเขตชุมชน

 

 


มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประชุมวิทยา

 

 


นำเครื่องดื่มไปแจกที่สถานปฏิบัติธรรมยุวพุทธสมาคม

 

 


นำขนมไปมอบให้แก่สถานีตำรวจลาดหลุมแก้ว

 

 


นำขนมไปมอบให้กับโรงเรียนปัญญาวิทย์(ลาดหลุมแก้ว)เนื่องในโอกาศวันเด็ก

 

 

“เราจะให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม” 

“บริการรวดเร็ว และตรงไปตรงมา”